STANDART 20W-20 (M8B)

  • Нэгж үнэ ( ширхэг ) 59000
Универсаль тос

Дундаж эргэлттэй хөнгөн болон хүнд даацын ачааны тэрэгнүүдийн карбюраторт хөдөлгүүрт бүх улиралд хэрэглэнэ. Мөн дундаж эргэлттэй дизель тракторт хэрэглэнэ. Савлагаа: 1л, 4л, 5л

Ижил төрлийн бараа
SHELL HELIX ULTRA 5W-30 1л

25500

SHELL HELIX ULTRA 10W-60 1л

20000

Shell Хямдралтай
SHELL HELIX ULTRA 10W-60
80000

72000

SHELL HELIX ULTRA 5W-30 4л

97500

SHELL HELIX ULTRA 0W-40 4л

110000

SHELL HELIX ULTRA 5W-40 4л

84000

SHELL HELIX HX7 5W-40 4л

49000

SHELL HELIX HX5 10W-40 4л

44000

SHELL HELIX HX3 15W-40 4л

43000

BRILLTEX EXTRA 0W-30 4л

45000