SHELL HELIX ULTRA 10W-60

  • Xямрдалтай нэгж үнэ 80000 72000
УРАЛДААНЫ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БҮРЭН СЕНТИТИК ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ТОС

ХАМГИЙН ДЭЭД ЗЭРГИЙН ЧАНАРТАЙ ЦЭВЭРЛЭХ БОЛОН ХАМГААЛАЛТ Shell Helix Ultra нь Shell-ийн хамгийн сүүлийн үеийн ололтыг агуулсан бүх төрлийн хөдөлгүүрүүдийн хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлж, дээд зэргээр цэвэрлэх болон хамгаалах чанартай, шатахуунд хэмнэлттэй тос юм. Shell Helix Ultra нь ялангуяа дээд зэргийн чанартай бензин болон дизель хийн түлшин хөдөлгүүрт сайн тохирсон тос юм.

Ижил төрлийн бараа
SHELL HELIX ULTRA 5W-30 1л

25500

SHELL HELIX ULTRA 10W-60 1л

20000

Shell Хямдралтай
SHELL HELIX ULTRA 10W-60
80000

72000

SHELL HELIX ULTRA 5W-30 4л

97500

SHELL HELIX ULTRA 0W-40 4л

110000

SHELL HELIX ULTRA 5W-40 4л

84000

SHELL HELIX HX7 5W-40 4л

49000

SHELL HELIX HX5 10W-40 4л

44000

SHELL HELIX HX3 15W-40 4л

43000

BRILLTEX EXTRA 0W-30 4л

45000