ECO RIDER 0W-20

  • Нэгж үнэ ( ширхэг ) 45000
бүтэн синтетик хөдөлгүүрийн тос

ECO RIDER – Энэ бол орчин цагийн ультра-хэмнэлттэй, япон автомашины хөдөлгүүрт тусгайлон зориулж үйлдвэрлэсэн түлш, энерги зарцуулалт хэмнэх бага зууралттай бүтэн синтетик хөдөлгүүрийн тос. Одоогийн байдлаар японд шинээр үйлдвэрлэгдэж байгаа суудлын автомашинуудын 30% нь хэрэглэж байна.

Ижил төрлийн бараа
SHELL HELIX ULTRA 5W-30 1л

25500

SHELL HELIX ULTRA 10W-60 1л

20000

Shell Хямдралтай
SHELL HELIX ULTRA 10W-60
80000

72000

SHELL HELIX ULTRA 5W-30 4л

97500

SHELL HELIX ULTRA 0W-40 4л

110000

SHELL HELIX ULTRA 5W-40 4л

84000

SHELL HELIX HX7 5W-40 4л

49000

SHELL HELIX HX5 10W-40 4л

44000

SHELL HELIX HX3 15W-40 4л

43000

BRILLTEX EXTRA 0W-30 4л

45000