80W-90 GL-5

  • Нэгж үнэ ( ширхэг ) 35000
ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИЙН ТОС

LUXE нэрийн бүх хүч дамжуулах ангийн тосыг гүн цэвэрлэсэн минераль тосны суурин дээр хүч дамжуулах механизмуудын найдвартай ажиллагааг хангахад шаардлагатай эс элэгдэх, үл зэврэх, эс хөөсрөх, үл исэлдэх шинж чанар бүхий ANGLAMOL-ын бодисыг нэмж гарган авсан. Хурдны хайрцаг ба онгоцны редукторын хүч дамжуулах эд ангийн тосолгоонд хэрэглэнэ. Хүч дамжуулах ангийг тослоходзориулсан Бага температурт урсамтгай чанар өндөр байх ба бүх улиралд ашиглана.

Ижил төрлийн бараа
SHELL HELIX ULTRA 5W-30 1л

25500

SHELL HELIX ULTRA 10W-60 1л

20000

Shell Хямдралтай
SHELL HELIX ULTRA 10W-60
80000

72000

SHELL HELIX ULTRA 5W-30 4л

97500

SHELL HELIX ULTRA 0W-40 4л

110000

SHELL HELIX ULTRA 5W-40 4л

84000

SHELL HELIX HX7 5W-40 4л

49000

SHELL HELIX HX5 10W-40 4л

44000

SHELL HELIX HX3 15W-40 4л

43000

BRILLTEX EXTRA 0W-30 4л

45000